FAIL (the browser should render some flash content, not this).
czytano 12669 razy

Wypożyczalnia sprzętu do nurkowania

W naszym Centrum Wypożyczysz kompletny sprzęt, b±dĽ uzupełnisz brakuj±ce elementy. Nasze automaty i jackety przechodz± cykliczne przegl±dy techniczne a skafandry nurkowe po każdym użyciu i obozie s± dokładnie czyszczone. Dodaj komentarz

Usługi