FAIL (the browser should render some flash content, not this).
czytano 10523 razy

Napełnianie butli

Naszym Centrum posiadamy wysokiej klasy urz±dzenia ci¶nieniowe do napełniania przeno¶nych zbiorników ci¶nieniowych zarówno sprężonym powietrzem jak i gazami technicznymi (nitroxem) przy uzyciu najnowszej mieszałki o najwyższym stopniu bezpieczeństwa i jako¶ci.
Napełniaj±c butle u nas masz gwarancje czystego i suchego powietrza, które ma istotne znaczenie, szczególnie w zimnych (polskich) wodach.


Ci¶nieniowy telefon alarmowy: 691 960 853
Je¶li pilnie potrzebujesz pełnej butli dzwoń.Dodaj komentarz

Usługi