FAIL (the browser should render some flash content, not this).
czytano 12266 razy

Kursy motorowodne

STERNIK MOTOROWODNY - WARUNKI UZYSKANIA PATENTU

Od kandydata na stopień sternika motorowodnego wymagane jest:

 • ukończone 14 lat (legitymacja szkolna lub inny dowód tożsamości)
 • zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów wodnych na jachtach żaglowych i motorowych
 • w przypadku osoby niepełnoletniej - pisemna zgoda rodziców/opiekunów na uprawianie sportów wodnych na jachtach żaglowych i motorowych
 • ukończenie szkolenia na stopień sternika motorowodnego
 • podejście do egzaminu na stopień sternika motorowodnego
 • zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu na stopień sternika motorowodnego przed Komisją Egzaminacyjną PZMiNW
 • uiszczenia opłaty za kurs, egzamin i patent

 

 

STERNIK MOTOROWODNY - PROGRAM SZKOLENIA

Lp. Temat Godz. teoret. Godz. prakt. Razem
1 Wiadomości ogólne 1 - 1
2 Przepisy 7 - 7
3 Budowa jachtów 3 - 3
4 Silniki i urządzenia napędowe 6 - 6
5 Prace bosmańskie - 1 1
6 Locja śródlądowa 1 - 1
7 Meteroologia 1 - 1
8 Ratownictwo 2 - 2
9 Ochrona środowiska, etykieta i etyka wodniacka 1 - 1
10 Licencje motorowodne 1 - 1
11 Manewrowanie jachtem motorowym 1 2* 3
  Razem godzin 24 3 27

* na jedną osobę


MORSKI STERNIK MOTOROWODNY - WARUNKI UZYSKANIA PATENTU


Od kandydata na stopień Morskiego Sternika Motorowodnego wymagane jest:

 • ukończone 18 lat (legitymacja szkolna lub inny dowód tożsamości)
 • odbycie co najmniej dwóch rejsów pełnomorskich o łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi
 • zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów wodnych na jachtach żaglowych i motorowych
 • ukończenie szkolenia na stopień Morskiego sternika motorowodnego
 • podejście do egzaminu na stopień Morskiego sternika motorowodnego
 • zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu na stopień Morskiego sternika motorowodnego przed Komisją Egzaminacyjną PZMiNW
 • uiszczenia opłaty za kurs, egzamin i patent


  MORSKI STERNIK MOTOROWODNY - PROGRAM SZKOLENIA

Lp. Temat Godz. teoret. Godz. prakt. Razem
1 Wiadomości ogólne 1 - 1
2 Przepisy 3 - 3
3 Wiadomości o jachtach motorowych, duże jachty motorowe 2 - 2
4 Nawigacja 4 2 6
5 Locja 2 2 4
6 Meteorologia 2 - 2
7 Sygnalizacja i łączność 1 - 1
8 Ratownictwo 2 - 2
9 Silniki i układy napędowe 2 - 2
10 Mechanizmy, urządzenia i instalacje jachtowe 2 - 2
11 Manewrowanie jachtem motorowym, prowadzenie szybkiego jachtu motorowego 2 2* 4
  Razem godzin 23 6 29

* na jedną osobęDodaj komentarz

Szkolenia