FAIL (the browser should render some flash content, not this).
czytano 489 razy

Szkolenie P2 KDP CMAS

Praktycznie każda osoba, która zdobyła uprawnienia na poziomie P2 powiedziała na zakończeniu szkolenia, że dopiero teraz zaczyna tak naprawdę nurkować..., a absolwenci naszych szkoleń P2, dodatkowo zaczynają rozumieć wagę odpowiedzialności za siebie i innych.

Więc jeśli jesteś gotów na naprawdę mocne wyzwanie i chciałbyś się dowiedzieć gdzie jest Twoja granica, dołącz do grupy i weź udział w zajęciach.

Termin:

15 - 18 czerwca 2017

Zakres szkolenia płetwonurka KDP/CMAS ** P2:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie na dużych głębokościach (40 m) w grupie z płetwonurkami o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach, udzielanie pomocy w wypadkach nurkowych oraz stosowanie technik autoratowniczych.

Warunki uczestnictwa w kursie P2:

  • ukończone 16 lat,
  • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS (P1) * potwierdzonego certyfikatem KDP/CMAS lub równorzędnego stopnia innej organizacji,
  • posiadanie stopni specjalistycznych, potwierdzonych certyfikatami KDP/CMAS z zakresu nurkowania nocnego (PNO), nurkowania nawigacyjnego (PNA) i nurkowania eksploracyjnego (PE) lub równorzędnych stopni innych organizacji,
  • zalogowane 5 nurkowań stażowych po kursie płetwonurka eksploratora (PE)
  • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich,
  • orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania.

Uprawnienia P2:

Płetwonurek KDP/CMAS** ma prawo nurkować:

  • nurkować bezdekompresyjnie do głebokości 40 m w grupie z płetwonurkami o równożędnych lub wyższych kwalfikacjach.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (P2)

Zapraszamy zatem wszystkich serdecznie, listę zamykamy 1 czerwca.

W razie pytań prosimy o kontakt:

691 960 853 Agnieszka

55 232 31 47 CentrumDodaj komentarz

Czerwiec